Strep Throat at Tonsillitis

Strep Throat at Tonsillitis

Mas seryoso ang bacterial infection kumpara sa viral infection.

Ang karaniwang dahilan ng bacteria sa lalamunan ay “Strep throat.”

Streptococcal bacteria ang dahilan ng strep throat at sobrang nakahahawa ito. Kumakalat ito sa hangin sa pag-ubo o pag-bahing o kaya sa pagsalo sa pagkain at inumin. Maaari rin ito makuha sa pintuan, cellphone, mesa at gamit sa bahay, at mailipat ito sa iyong ilong at bibig.

Kadalasan na nabubuo ang strep throat sa loob ng 2 hanggang 7 araw pagkatapos mahawa ang isang tao. Ang mga batang edad 5 hanggang 15 ay madalas mahawa sa kaklase.

Karaniwan sintomas ng strep throat ay:

  1. Pamamaga ng tonsils at kulani (lymph nodes).
  2. Masakit kapag lumulunok.
  3. Mapula at may nana sa lalamunan.
  4. Mataas na lagnat.

Ang strep throat kung hindi magagamot ay maaaring humantong sa komplikasyon gaya ng pamamaga ng kidney at rheumatic fever. Ito ay kinakailangan magamot ng tamang dosis ng antibiotics. Kumonsulta sa iyong doktor.— Payo ni Doc Willie Ong

Leave a Reply

Share via
Copy link
Powered by Social Snap