Sino-sino ang maaaring makagamit ng Community Isolation Benefit Package?

Sino-sino ang maaaring makagamit ng Community Isolation Benefit Package?

Ang lahat ng Filipino na posibleng tinamaan ng Covid-19 ayon sa panuntunan ng Department of Health ay maaaring makagamit ng benepisyong ito. Ang Community Isolation Benefit Package na maaring ibigay ng mga Community Isolation Unit upang pangasiwaan ang mga mild at hindi sensitibong mga kaso.

Action Center: 8441-7442
SMS: 0917-8987442
Email: actioncenter@philhealth.gov.ph
FB: @PhilHealthofficial
Twitter: @teamphilhealth
Youtube: @teamphilhealth

Leave a Reply

Share via
Copy link
Powered by Social Snap