Senyales na yayaman ka

Senyales na yayaman ka

Hangad ng marami ang masaya, masagana at mapayapang pamumuhay. Sa mata ng nila, makakamtan ang nga ito, kung sila ay yayaman.

Kaya ang tanong din ay, kailan ba yayaman? Narito ang mga senyales na sa palagay ko ay patungo ka na sa pagyaman.

Sinisimulan passive income

Passive income ang gamit para magkapagretiro nang maaga. Kung ito ay kayang i-cover ang expenses, financially retired na.

Rent, interest, dividend, capital gains, royalty at pension ang anim na klase ng passive income. Patungo ang isang tao sa pagyaman kung may investments na nagbibigay ng passive income.

Makikita sa financial life stage framework kung ano ang tamang passive income base sa edad. Mas mabilis ang pagyaman kung advanced ang financial life stage compared sa current age.

Walang paki sa sinasabi ng iba

Nagkakaroon ng confidence at nawawala ang urge na patunayan ang sarili ang mga taong malapit nang maging mayaman. They take comfort on their financial behavior dahil alam nilang patungo ito para mapabilis ang pagyaman.

Kilala at tanggap nila ang kanilang sarili. Hindi nila kailangan ang ibang tao upang ma-affirm ang kanilang pagkatao.

Hardwork

Hindi namimili ng trabaho o negosyo ang taong malapit nang yumaman. Hindi nila ikinakahiya ang kanilang kabuhayan dahil ito ay marangal at legal.

Masipag at hardworking ang mga taong gustong yumaman. May pagkukusa din sila at hindi nag-aantay ng instructions mula sa iba. They take the lead and make things happen.

Focused sa knowledge, skills and network enhancement

Mahalaga para sa mga taong may mindset na yumaman ang kadagdagang kaalaman, paglinang sa kakayahan at pagpapalawak ng network. Kaya kapag dinadatnan sila ng suwerte, kayang-kaya nila itong i-cease o i-take advantage.

On the lookout sila parati sa opportunitites. Ang pinakamagandang paghahanda para dito ay kung may sapat na kakayahan, kaalaman at network.

Mapagkapwa – hindi pera ang goal

Marunong tumulong ang gustong yumaman. Alam nilang gamitin ang pera bilang instrumento sa pagtulong sa kapwa.

Ang goal nila ay magkaroon ng maayos na buhay; at maging instrumento din para umayos ang buhay ng iba.

Laging just sa dealing at hindi nangugulang isang taong tunay na yumayaman.

Habang may buhay, may pag-asa

Sikaping simulan agad ang mga senyales upang yumaman. Kaya mong baguhin ang iyong sarili habang may buhay.— Source: vincerapisura.com

Leave a Reply

Share via
Copy link
Powered by Social Snap