Pagsusuka at Pagduduwal : Sundin Ito

Pagsusuka at Pagduduwal : Sundin Ito

Ang pagduduwal ay kakaibang pakiramdam sa iyong tiyan na maaaring dahil sa viral infection, pananakit ng ulo, bato sa apdo (gallstones), pagkalason sa pagkain, pagkahilo sa byahe, radiation therapy, general anesthesia, pagbubuntis, pagkahilo, takot at pagkabalisa, sobra ang busog, at paglanghap sa matatapang na amoy.

Ang gastroenteritis o “stomach flu” ay karaniwang dahilan ng pagduduwal at pagsusuka. Ang sintomas ng gastroenteritis ay pagtatae, pananakit at mahangin na tiyan at lagnat.

Para manatiling komportable at maiwasan ang dehydration, subukan ang mga sumusunod:

  1. Huwag muna kumain o uminom ng kahit na ano ng mga ilang oras hanggang hindi pa bumubuti ang pakiramdam ng tiyan.
  2. Subukan humigop ng tsaa, sabaw, o soft drinks na walang kulay (gaya ng 7-up o Sprite) para maiwasan ang dehydration. Kumonsumo ng 8 hanggang 16 basong likido kasama ang tubig sa loob ng 24 oras.
  3. Subukan din dagdagan ng malambot na pagkain unti-unti. Ngunit itigil muli ang pagkain kung nagsuka muli. Subukan ang gelatin, plain na tinapay, itlog, kanin, lugaw at manok.
  4. Iwasan ang mga mamantika o ma-butter na pagkain. Iwas din sa kape, alak at sigarilyo.

Kumonsulta sa doktor:

  1. Kung mawalan ng kakayahan uminom ng kahit na ano sa loob ng 24 oras.
  2. Kung ang pagsusuka ay magpatuloy ng 2 hanggang 3 araw.
  3. Kung kayo ay dehydrated na, o kung ang isinusuka na ay dugo.

Ang senyales ng dehydration ay sobrang pagka-uhaw, panunuyo ng bibig, kaunti ang ihi o hindi na maka-ihi, sobrang panghihina at pagkahilo. Ang pagsusuka ay maaaring isang babala ng mas seryosong kondisyon, gaya ng sakit sa gallbladder, ulcer, impeksyon, o meningitis.— Source: Dr. Willie Ong

Leave a Reply

Share via
Copy link
Powered by Social Snap