Masakit ang Balikat

Masakit ang Balikat

Ang sakit ay maaaring manggaling sa loob ng mga joints ng balikat at sa paligid ng muscle, ligaments at tendons. Karaniwang lumalala ang sakit kapag ginalaw ang braso at balikat.

Ang sobrang pananakit ng balikat ay nakasentro sa itaas na bahagi ng braso, likod at leeg. Ito ay maaaring napakasakit kapag magsusuot ng baro.

Ang Rotator cuff injury ay isang pinsala mula sa paulit-ulit ng sobrang paggalaw ng balikat tulad ng pag-pinta, paglangoy, pagbato ng bola, at aksidente.

Para makaramdam ng ginhawa:

  1. Ipahinga ang balikat. Ihinto ang dahilan ng pananakit. Limitahan ang pagbubuhat ng mabibigat o mga gawaing na ginagamitan ng paibabaw o paitaas na galaw ng 4 hanggang 7 araw.
  2. Lagyan ng cold pack ng 2-3 araw, pagkatapos ay hot pack naman. Gumamit ng cold pack o towel na mayroong nakabalot na yelo na 15 hanggang 20 minutos kada oras para mabawasan ang pamamaga. Gawin ito kada oras. Pagtapos ng 2 o 3 araw, kung ang sakit at pamamaga ay bumuti, maaari naman mag-apply ng hot packs o heating pad. Maaaring makatulong magpa-relax sa namamagang muscles. Limitahan ang pag-a-apply ng init sa loob ng 20 minutos lamang.
  3. Gumamit ng mga over-the-counter na pain medication tulad ng pamahid sa kirot, at tableta tulad ng ibuprofen at paracetamol. Panandalian lang ang paggamit nito.
  4. Mag-strecthing. Pagkatapos ng 1 o 2 araw, gumawa ng mga magagaang exercise para mapanatili ang muscle ng balikat na maging malambot. Kung maaari ay palakasin ang iyong balikat. Kung hindi ito igagalaw maaari itong maging dahilan ng paninigas ng mga joints.
  5. Maghinay-hinay. Maghintay hanggang sa mawala ang pananakit bago unti-unting bumalik sa mga gawain na naging dahilan ng pagkapinsala. Minsan, kailangan ng 3 hanggang 6 na linggo para tuluyang gumaling.
  6. Suriin ang sports na ginagawa. Kung ang mga gawin gaya ng tennis, baseball, golf o iba pang sports ang dahilan ng pananakit, kinakailangan mong magpalit muna ng sports o magpahinga.

Kumonsulta sa doktor kung:

  1. Ang iyong balikat ay hindi pantay, o hindi mai-angat ang apektadong kamay.
  2. Sobrang panlalambot ng iyong balikat.
  3. Mayroong pamumula, pamamaga o lagnat.
  4. Ang iyong balikat ay hindi bumuti pagkatapos ng mga ilang linggo na pagaalaga sa sarili.

— Soure: Dr. Willie Ong

Leave a Reply

Share via
Copy link
Powered by Social Snap