FILIPINO COMMUNITY ADVISORY #11 COVID-19 SITUATION IN BRUNEI DARUSSALAM

FILIPINO COMMUNITY ADVISORY #11 COVID-19 SITUATION IN BRUNEI DARUSSALAM

PAGPAPATUPAD NG APPOINTMENT SYSTEM PARA SA PAGBIBIGAY NG SERBISYO NG EMBAHADA (As of 24 March 2020)

Mga Kababayan:

Muli po naming ipinapa-alala ang pagpapatupad ng BY APPOINTMENT ONLY para sa pagbibigay ng serbisyo ng Embahada mula 9:00 am hanggang 3:00 pm. kada Lunes hanggang Huwebes at mula 9:00 am hanggang 12:00 ng hapon kada Biyernes.

Simula ngayong araw na ito (MARTES, ika-24 ng Marso 2020), istrikto na pong ipinapatupad ng Embahada ang appointment system na ito. Maaari pong hindi papapasukin sa Embahada ang mga kliyente na walang appointment.

Para makapag-set ng appointment, maaari pong pumunta sa site na ito at sundin ang mga kaukulang hakbang:

https://bruneipe.setmore.com/bookappointment

Maaari din pong tumawag sa aming Hotline numbers para mag-set ng appointment:

Consular Services Hotline 729-1937
Assistance-to-Nationals Hotline 871-4881
POLO Hotline 729-1316
OWWA Hotline 729-1315
SSS 726-8424
Pag-IBIG 883-0326

 

Leave a Reply

Share via
Copy link
Powered by Social Snap